plbghrcsenfifrdeellvltnoptroskslessvuk

Dotacje EU

  

CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: 
Wzrost konkurencyjności firmy CX-80 poprzez udział w Branżowym Programie Promocji Części samochodowych i lotniczych.

Celem projektu jest promowanie należącej do CX-80 marki produktowej CX-80 oraz HYBRICX na rynkach zagranicznych, które charakteryzują się największym potencjałem nabywczym, szczególnie w Rosji i Brazylii.
Udział w projekcie umożliwi m.in. zwiększenie ilości zagranicznych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.
Poprzez realizację działań promocyjnych wnioskodawca zamierza znacząco zwiększyć międzynarodową rozpoznawalność swoich marek produktowych, a w efekcie – zwiększyć swój udział w rynku promowanych produktów.

Wartość projektu: 404 000.00
Dofinansowanie projektu z UE: 303 000.00


  

Opracowanie innowacyjnego produktu – kleju do łączenia elementów naczep oraz przyczep samochodowych Hybricx 75

Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.01.02.00-30-0027/19
Okres realizacji: od 01.12.2019 – do 31.05.2021 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.673.550,00 zł
Kwota dofinansowania: 1.099.480,00 zł

Niniejszy projekt dotyczy przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowego produktu, innowacyjnego w skali wykraczającej poza Polskę – kleju hybrydowego o niskiej lepkości i stosunkowo wysokiej adhezji: „Hybricx 75”, w tym opracowanie dedykowanego systemu jego aplikowania.

Przedmiot projektu obejmuje przeprowadzenie prac B+R oraz zadanie inwestycyjne polegające na zakupie aparatury badawczej.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju współpracy i transferu wiedzy między Wnioskodawcą a jednostkami naukowymi. Spowoduje wzrost potencjału innowacyjnego CX80, gdyż pozwoli na realizację badań, których rezultatem będzie innowacyjna technologia i produkt, z możliwością praktycznego i opłacalnego zastosowania, z korzyścią dla środowiska naturalnego. W wyniku projektu zostanie również rozwinięta komórka badawczo-rozwojowa.
Wnioskodawca przewiduje dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku.

Projekt realizowany będzie od 1 grudnia 2019 do 31 maja 2021 r., w miejscu prowadzenia działalności firmy - Chotów 7a 63-460 Nowe Skalmierzyce (miejscowość Chotów, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie).

 


Wzrost konkurencyjności firmy CX-80 poprzez udział w Branżowym Programie Promocji części samochodowych i lotniczych

Firma CX-80 Polska realizuje projekt dofinansowany z Fundusz Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności firmy CX-80 poprzez udział w Branżowym Programie Promocji części samochodowych i lotniczych”.

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest promowanie marek produktowych CX-80 oraz HYBRICX (należących do firmy CX-80 Polska) na rynkach zagranicznych, które charakteryzują się największym potencjałem nabywczym, w tym Rosja i Brazylia.

Poprzez realizację działań promocyjnych CX-80 Polska zamierza znacząco zwiększyć międzynarodową rozpoznawalność swoich marek produktowych, a w efekcie – zwiększyć swój udział na rynku promowanych produktów.

Wartość projektu: 404 000.00 PLN
Wartość dofinansowania: 303 000.00 PLN


 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu:
„Zaprojektowanie nowego kleju dla przemysłu meblarskiego wraz z innowacyjnym systemem aplikatorów.”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie, a następnie wdrożenie do własnej produkcji nowej linii klejów dedykowanych dla meblarstwa wraz z innowacyjnymi aplikatorami.

Całkowita wartość projektu: 1 845 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 875 000,00 PLN


 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Budżetu Państwa.

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Projekt:
„Rozwój firmy CX-80 Polska Agata Nadera, Dariusz Nadera Spółka Jawna przez wdrożenie PRE”
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-044/13-00
Okres realizacji: 01/12/2013 – 30/11/2015
Całkowita wartość projektu: 545 507,80 PLN

Wartość dofinansowania: 409 755,85 PLN, 80%wydatków kwalifikowanych na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu oraz 75% na realizację Projektu, w tym:

  • 85% kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (348 292,47 PLN)
  • 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej (61 463,38 PLN)

 

DOTACJE NA INNOWACJE – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Budżetu Państwa.

Projekt: „Wdrożenie nowej technologii produkcji klejo-uszczelniacza HYBRICX PREMIUM
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-30-036/13-00
Okres realizacji: 01/07/2014 - 31/12/2015
Całkowita wartość projektu: 10 786 500,00  PLN

Wartość dofinansowania: 5 250 000,00 PLN, w tym:

  • 85% kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (4 462 500,00 PLN)
  • 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej (787 500,00 PLN)

 

Inwestycja technologiczna finansowana Kredytem Technologicznym.

Projekt p.t. : Wdrożenie nowej technologii do produkcji kleju-uszczelniacza HYBRICX PLUS"
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POIG.04.03.00-00-966/11-00 z dnia 21 listopada 2012 r.,
Okres realizacji : 2012 - 2013

Wartość projektu : 4.989.000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej : 2.993.400,00 PLN

Osoba prowadząca projekt ze strony CX-80 Polska:
Agata Nadera,Chotów 7a,63-460 Nowe Skalmierzyce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.+48 62 7624607

 

 

Nasz adres

CX80 POLSKA
Chotów 7a,
63-460 Nowe Skalmierzyce,
woj. wielkopolskie

Szybki kontakt

  • tel./fax: +48 62 762 46 07
  • tel./fax: +48 62 762 46 07
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Finansowanie projektu

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook